Nổi bật
2894

Giải Oscar của ngành Du lịch thế giới WTA 2020: Cơ hội vàng đẩy mạnh quảng bá Du lịch Việt Nam

Hiện tại, cổng bình chọn của Giải thưởng Du lịch thế giới World Travel Awards 2020 đang được mở và Việt Nam được đề cử tại nhiều hạng mục khác nhau. Đây chính là cơ hội vàng để du lịch Việt Nam tận dụng đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh đến gần hơn với bạn bè quốc tế.