Xã Lát - nơi những cư dân đầu tiên của thành phố cao nguyên sinh sống

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận