WTTC: Ý mất hơn 36 tỷ euro từ khách du lịch quốc tế do đại dịch COVID-19

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận