Vietnam Airlines hoàn thiện đội máy bay thân rộng Airbus A350

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận