Sách mới : “Đàn bà đẹp” và “Đến độ hoa vàng”

(DL) - Nhà văn Đỗ Bích Thúy vừa cho ra mắt tập truyện ngắn “Đàn bà đẹp” và tập tản văn “Đến độ hoa vàng”( NXB Văn học và Công ty CP Văn Hóa và Truyền thông Liên Việt ấn hành).  Hai cuốn sách vẫn theo đề tài miền núi sở trường của Đỗ Bích Thúy.