670

Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, viết bài về Bình Thuận năm 2020

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Bình Thuận về tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm kích cầu cho du lịch, hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, Sở VHTTDL Bình Thuận tổ chức Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, viết bài về Bình Thuận năm 2020.