HUC Media – “Trái tim nóng” của Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

Cùng với việc học trên lớp thì việc tìm kiếm những sân chơi bổ ích giúp các bạn sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm là điều không thể thiếu. Điều này đã thôi thúc các câu lạc bộ (CLB) trong các trường đại học ngày càng phát  triển mạnh mẽ và trở thành cái nôi giúp nhiều bạn sinh viên trưởng thành. CLB truyền thông (HUC Media) của Trường ĐH Văn hóa Hà Nội là một điển hình.

late pregnancy termination west-bot.com abortions nyc