Trống đồng, súng thần công và kiếm lệnh dâng Đại tướng

Thông tin từ Liên chi hội di sản văn hóa Lam Kinh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh Quảng Bình và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có văn bản đồng ý để Liên chi hội di sản văn hóa Lam Kinh cùng với các nghệ nhân đúc đồng của xứ Thanh thực hiện đúc trống đồng, súng thần công và kiếm lệnh dâng lên anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.