Có một đình làng… “Hollywood” ở Bình Dương

(DL) - Chỉ cần “hú” một tiếng có thể tập hợp được hàng trăm diễn viên, chẳng ai qua trường lớp nhưng vào vai thì rất “ngọt”. Có diễn viên mới 14, 15 tuổi đã tham gia hàng chục phim, có nhiều vai diễn có hồn và mang tính chuyên nghiệp, một đạo diễn phim nhận xét về diễn viên quần chúng ở đây như vậy.