Bất cập trong bảo tồn di sản văn hóa

(DL) - Ở nước ta, di sản so với các nước không phải là nhiều như Trung Quốc, Ấn Độ,… nhưng so với mật độ diện tích và dân số thì khá đậm đặc, được phân bố rộng rãi trên cả nước từ đồng bằng, miền núi, vùng biển.