Tỷ phú Việt và du lịch, Kỳ I: Nhà tư sản Trịnh Văn Bô với di tích lịch sử quốc gia

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận