861

Cần phải có quy định về tiêu chí duyệt các dự án đầu tư BĐS

Hiện nay rất nhiều địa phương duyệt dự án đầu tư BĐS một cách ồ ạt, thậm chí có những chủ đầu tư dự án BĐS thuộc diện “tay không bắt giặc” cũng được duyệt. Đã đến lúc chúng ta cần phải có quy định về tiêu chí duyệt các dự án đầu tư BĐS.