365

Lễ hội Du lịch -Văn hóa -Mua sắm Hàn Quốc 2017

Tại Hà Nội, Ủy ban Du lịch Hàn Quốc phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) vừa tổ chức hội thảo giới thiệu về Lễ hội Du lịch- Văn hóa- Mua sắm Hàn Quốc 2017.