Từ 1/7 sẽ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận