Trưng bày chuyên đề “ Hành trình vươn tới những ước mơ – 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)”

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận