Trình UNESCO hồ sơ “Nghệ thuật xòe Thái” và “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận