Trao chứng nhận kỷ lục Guinness “Gỏi cuốn dài nhất thế giới”

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận