Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch nước

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận