Tinh thần "dĩ công vi thượng" của Đại tướng!

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận