Đảng bộ TCDL triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Tại Hà Nội,  Đảng bộ TCDL vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; sơ kết 2 năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

women cheat husband riaservicesblog.net why women cheat with married men