Trung Quốc phải rút ngay Giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam!

Liên tục trong các ngày qua, đông đảo các tầng lớp nhân dân, các nhân sĩ, trí thức tại các khắp các  vùng miền trong nước như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ… cho đến  người Việt ở nước ngoài như: Đức, CH Séc, Nhật Bản, Thái Lan…đã mít tinh, tuần hành bày tỏ thái độ phản đối Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan tại địa điểm nằm sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế tại Biển Đông của Việt Nam.