Hà Nội tham dự Hội nghị lần thứ 13 mạng lưới các thành phố lớn châu Á

Thành phố Hà Nội vừa tham gia Hội nghị toàn thể lần thứ 13 mạng lưới các thành phố lớn châu Á  thế kỷ 21 được tổ chức  mới đây tại thành phố Tomsk – Liên bang Nga.