ĐH Mở HN: Thi Olympic Tin học, Tiếng Anh

Khoa Du lịch Viện ĐH Mở Hà Nội, vừa đăng cai tổ chức Lễ khai mạc và thi vòng loại “Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên năm 2013” tại Cơ sở 2, Hà Nội.