Quảng Ngãi: Phát hiện thêm 1 tàu cổ bị đắm

Đêm 15/8, người dân thôn Châu Thuận Biển, xó Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã phát hiện thêm 1 tàu cổ bị đắm.

women cheat husband site why women cheat with married men