Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam”

Từ ngày 18 đến 24/11, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với UBTƯMTTQVN, các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương tổ chức Tuần lễ “ Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam”.