Hội thảo về Chương trình bồi dưỡng kiến thức về quản lý nghệ thuật

Từ ngày 18-19/3 tại Hà Nội, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ VHTTDL phối hợp với Viện Quản lý Nghệ thuật DeVos và Dự án Transposition đã phối hợp tổ chức Hội thảo lần thứ nhất Chương trình bồi dưỡng kiến thức về quản lý nghệ thuật.