Sơ kết công tác VHTTDL 9 tháng đầu năm 2013

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2013, đề ra các nhiệm vụ triển khai, thực hiện trong những tháng còn lại của năm  2013. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh chủ trì hội nghị.