48

Hải Phòng trong trái tim học sinh miền Nam tại TP.HCM

Chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày Giải phóng Hải Phòng ( 13/5/1955 – 13/5/2017 ) và 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 – 19/5/2017 ), Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã phối hợp với Ban liên lạc học sinh miền Nam Trung ương vừa tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề: Hải Phòng trong trái tim học sinh miền Nam ( HSMN ) tại TP.HCM.