2171

Hội An lập đội taxi ưu tiên phục vụ khách Hoa ngữ

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn số 598/ UBND-KGVX về việc thống nhất thành lập đội xe taxi ưu tiên phục vụ vận chuyển khách du lịch nói tiếng Hoa tại Tp. Hội An.