Tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

Bộ VHTTDL vừa có công văn số 1834/BVHTTDL-VP gửi các cơ quan báo chí thuộc Bộ yêu cầu tuyên truyền về Đề án Văn hóa công vụ.