Tiếp tục rèn luyện, phấn đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian tới

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận