Du lịch Thủ đô tăng trưởng 15%

(DLO) - Ngày 27/6 tại Hà Nội, Sở VHTTDL Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động du lịch Hà Nội 6 tháng đầu năm 2013, và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.