Bài 2: Liên kết đang đi vào chiều sâu

Theo TS. Vương Đức Hoàng Quân, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM: TP.HCM không chỉ đóng vai trò trung chuyển khách du lịch trong vùng mà có khả năng điều phối và cung cấp khách du lịch cho các địa phương trong cả nước.