Tập đoàn Mường Thanh khai trương khách sạn cao nhất Cửa Lò

Ngày 30/3/2015, khách sạn Mường Thanh Cửa Lò chính thức khai trương, mang đến phong cách nghỉ dưỡng mới bên bờ biển Cửa Lò (Nghệ An).