Việt Nam hướng tới mục tiêu đón 100 ngàn khách Ấn Độ

Hiện tại con số du khách Ấn Độ tới Việt Nam trung bình hàng năm chỉ đạt 10.000 lượt khách. Ngành du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đón 100 ngàn lượt khách Ấn Độ trong tương lai.

hiv prevention jasonfollas.com hiv aids cure