1995

Xây dựng sản phẩm nghệ thuật phục vụ du khách tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Để phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của Nhà hát Lớn Hà Nội, Bảo tàng lịch sử quốc gia, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có những định hướng về việc xây dựng các sản phẩm kết hợp giá trị di sản - thưởng thức nghệ thuật – trải nghiệm văn hóa Việt Nam để vừa quảng bá du lịch vừa đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, tạo thành sản phẩm độc đáo khi đến Việt Nam.