Thực hiện biện pháp cảnh vệ tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận