Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái được ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận