Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh việc chậm trễ trả lời phản ánh của người dân

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận