Thủ tướng thăm Đại học AUT và gặp gỡ kiều bào tại New Zealand

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận