Thủ tướng lưu ý không thể hy sinh di sản vì phát triển ngắn hạn, cần kết hợp bảo tồn với phát triển

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận