Thủ tướng dẫn ngạn ngữ Maori nói về quan hệ Việt Nam-New Zealand

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận