Thủ tướng Việt Nam, Nhật Bản tản bộ ở Hội An, tham quan 'thuyền hữu nghị'

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận