Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long: Trời cũng khóc Lý Quang Diệu

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận