Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Ngày hội VHTTDL đồng bào Chăm thể hiện tinh thần đại đoàn kết cộng đồng dân tộc Chăm trên cả nước

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận