Thứ trưởng Lê Khánh Hải tiếp Đoàn Văn phòng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận