Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 thông qua việc đăng ký và tự đánh giá an toàn trên website http://safe.tourism.com.vn

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận