Tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí và các hoạt động du lịch tại các địa phương có ảnh hưởng của bão

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận