Tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch tại các địa phương có ảnh hưởng bão số 6

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận