TP Hồ Chí Minh: Robot phục vụ làm vui lòng du khách

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận