TCDL tiếp các Đại sứ Việt Nam vừa được bổ nhiệm tại khu vực Trung Đông và Áo

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận