Sương muối trắng xóa đỉnh Fansipan, nhiều em nhỏ và du khách thích thú gom lại đắp thành người tuyết

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận